Caseload verloskunde

Ik ben al caseload verloskundige

Ons netwerk

Je werkt al als caseload verloskundige, waarom zou je lid willen worden van onze organisatie?

Als initiatiefnemers voelen wij dat er een grote noodzaak is om ons te verenigen. Om bijvoorbeeld vindbaar te zijn voor cliënten, om vindbaar te zijn voor elkaar zodat we elkaar kunnen ondersteunen en kennis kunnen delen, en om in gesprek te gaan met andere organisaties. We weten nog niet welke vorm dit  initiatief gaat krijgen, maar hebben met deze website een begin gemaakt zodat we elkaar weten te vinden en kunnen sparren over de vorm en andere zaken die ons verbinden.

Er is een toenemend aantal caseload verloskundigen, maar tegelijkertijd is er vanuit de cliënt ook een toenemende vraag is om een andere vorm van zorg te ontvangen. Het lijkt er op dat die vraag het aanbod op dit moment nog overtreft. Wij geloven dat we vanuit dit initiatief kunnen bijdragen aan het helpen opstarten van nieuwe collega’s en daarmee deze vorm van zorg meer op de kaart kunnen zetten.

Vanuit de literatuur zien we verder dat deze manier van zorgverlening grote voordelen voor de cliënt heeft. Dat maakt de positie van de caseload verloskundige sterker. We willen met dit initiatief daarom ook collectief uitkomsten verzamelen over de door ons geleverde zorg, zodat onze gezamenlijke uitkomsten inzichtelijk zijn in (significante) cijfers. Omdat we geloven in deze vorm van zorg zijn we ervan overtuigd dat we  blijvend kunnen aantonen dat we meerwaarde bieden qua gezondheidswinst op korte, maar vooral ook op lange termijn.

Velen van ons werken als solist, of in een kleine duopraktijk. Hierdoor zijn we als caseload verloskundigen minder zichtbaar in grote overlegstructuren zoals een VSV of IGO.
Door ons te verenigen kunnen we een standaard neerzetten waarmee de kwaliteit en de goede uitkomsten van caseload zorg gewaarborgd kunnen worden. Deze standaard van zorg is daarmee ook helder voor derde partijen zoals zorgverzekeraars of andere zorgprofessionals, waardoor duidelijker wordt wat caseload verloskunde wel is en wat het niet is.
We hopen dus door ons te verenigen een sterkere basis te hebben om te communiceren met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en collega’s.

Als onze unieke bijdrage in de gezondheidszorg meer zichtbaar wordt, zal het ook makkelijker worden om naar ons door te verwijzen door huisartsen, reguliere verloskundigen en gynaecologen.

Onze zorg heeft en behoudt dan haar bestaansrecht, zonder weggevaagd te worden door grote structuren zoals een VSV/ IGO.

Ten slotte staat de tijdsinvestering van de caseload verloskundige niet in verhouding tot de vergoeding voor onze zorgverlening. Dit gegeven maakt dat er praktijken zijn die een extra bijdrage vragen voor de begeleiding die gegeven wordt. Vergelijkbaar met doulazorg die ook steeds meer door zwangeren particulier wordt ingehuurd. Het risico daarvan is dat deze zorg hierdoor elitair wordt, enkel betaalbaar voor de rijkere gezinnen. Op dit moment is caseload verloskunde door minder aanbod dan vraag sowieso niet beschikbaar voor iedereen die dat wil.
Voor de toekomst is onze wens dat onze zorgvorm een apart tarief gaat krijgen die in verhouding staat tot de bespaarde zorgkosten door de betere uitkomsten en minder verwijzingen.

En dat er voldoende verloskundigen gaan komen die deze zorg willen bieden. Hierdoor wordt verloskundige zorg door een caseload verloskundige bereikbaar voor elke zwangere ongeacht haar zorgvraag, woonplaats en SES.

Via een landelijk netwerk is het makkelijker gelijkgestemde collega’s te vinden die achterwacht kunnen waarborgen, waardoor de cliënt eenzelfde manier van werken vindt bij iedere zorgverlener die ze kiest binnen het netwerk. Ook voor cliënten is het via deze gezamenlijke website makkelijker om een zorgverlener te vinden die werkt volgens de definitie van caseload verloskundigen. Onze zorg wordt daarmee gemakkelijk vindbaar, zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.

Door ons te verenigen in een landelijk netwerk kunnen de caseload verloskundigen elkaar dragen en zich verbinden, door het opvangen, steunen en coachen van elkaar. Gezamenlijk is er veel kennis en kunde beschikbaar, een bron waar andere leden uit kunnen putten en wat uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goede komt. We denken dan aan caseload intervisie groepen of MIO’s en de mogelijkheid om laagdrempelig te overleggen met andere caseloaders (door middel van een forum). Link naar forum

Omdat wij als caseloaders vaak voortrekkers zijn in het beantwoorden van zorgvragen ‘buiten de richtlijnen’, moeten we daar vaker dan reguliere verloskundigen verantwoording over afleggen naar andere betrokkenen (ziekenhuis, VSV, inspectie, etc). Vanuit een landelijk netwerk is er meer mogelijkheid om individuele caseload verloskundigen bij te staan. Met een luisterend oor of met juridisch en ander advies in geval van ingewikkelde zorgvragen die leiden tot audits of vragen vanuit de inspectie.

Mocht je nog meer ideeën en redenen hebben om je te verenigen, laat ze aan ons weten, samen zijn we zoveel sterker!